Stjerneheimen lyrics

Eg helsar stova med høgsinn
Der ho byr meg inn i flammar og sjø
I heile si prakt og galskap

...Trygg vert berre han som tør

Heim- til ei stjerneverd av sølv
Heim- ulv, mann og gard

Kenaz- bak panna brenn lyset me eig
Raidho- på tankar over sol og regn
Ansuz- i far vår sitt høgsete

Eg ler mot det heilage hjulet

-Ho vil gje oss svara og lyset;
Vidare sveipas dei med
Atter nytt mørke
....Vis vert berre han som spør

Heim-med stjerner av sølv
Heim-ulv , mann og ard
(“Eg er - er eg”)

Krigar- be aldri om fred
Husbond- length alltid heim
Her vil me samlas
...Om runa spinn

[English translation:]

[STARHOME]

I hail the living room with pride
Greeting me with flames and sea
...only he who dares is safe

Home - to a starworld of silver
Home - wolf, man and house

Kenaz - behind the eyes burn the
Light which we own
Raidho - on thoughts above
The sun and rain
Anzus - at the throne of our father
I laugh towards the holy wheel

She will provide us with answers
And the light
Then again we are swept in
Another darkness
...only he who asks becomes wise

Home - with stars of silver
Home - wolf, man and house
("I am, I am")

Warrior, never ask for peace
Husband, always long for home
Here we will be gathered
...if the run is spinning

  Printer Friendly Version

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.