Öll Birtan lyrics


Hai... hai... hai... hai... hai (tu, tu)
hai... hal (tu, tu) hai... hai (tu,tu)

euk birtan beleu stan moosep
benlae dan pine liddae tiddie flaybu in
euk grave euks stan

hai (tu, tu)... hai (tu, tu)... hai (tu, tu)... hal (tu, tu)

euk birtan
se longa till i flaybu in
fan (euk ma firr der aaahhhh!)

hai (tu, tu)... hai (tu, tu)... hai (tu, tu)
hal (tu, tu)

smeurgroff fimgu grreeveu cleveuk
grreeve nevodic cuvok
clan, ve vantic o piv viv
so oski Birtann...(aahhh!)....

  Printer Friendly Version

All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.